NASADZENIE DRZEW WZDŁUŻ UL. SZKOLNEJ I PRZYLEGŁYCH. STACJA NAPRAWCZA ROWERÓW PRZY UL. SZKOLNEJ

Kategoria

Kultura, edukacja, ekologia

5. Koszt zadania

40000 PLN

3. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania

Pas zieleni przy ulicy Szkolnej i zielone tereny miejskie w okolicy ulicy Szkolnej, Fabrycznej oraz okolic


4. Opis zadania i uzasadnienie

Po przebudowie ulicy Szkolnej i budowie chodnika oraz ścieżki rowerowej, aż prosi się żeby na znajdującym się tam trawniku wykonać nasadzenia drzew. Drzewa można też posadzić na miejskich terenach pomiędzy ulicami Szkolną i Fabryczną oraz okolicznymi. Kolorowe drzewa będą ozdobą naszej okolicy oraz oczyszczą powietrze. Proponuję też zainstalować na ulicy Szkolnej, samoobsługową stacje napraw rowerów.


Lokalizacja na mapie