Najważniejsze informacje

Rusza nowa edycja Mareckiego Budżetu Obywatelskiego

Burmistrz Miasta Marki zaprasza do udziału w pracach Zespołu ds. Mareckiego Budżetu Obywatelskiego.

W skład zespołu wejdą przedstawiciele burmistrza, rady miasta, organizacji społecznych działających na terenie miasta oraz mieszkańcy.

Kandydatury mogą zgłaszać właściwe ciała statutowe organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Marki oraz pełnoletni mieszkańcy Marek niezrzeszeni w organizacjach pozarządowych działających na terenie miasta Marki.

Zgłoszenia można dokonać do 26 lutego do godz. 14:00 za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który zeskanowany należy przesłać drogą elektroniczną na adres zdecyduj@marki.pl, w wersji papierowej złożyć w kancelarii Urzędu Miasta Marki, za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Marki oraz za pośrednictwem profilu ePUAP. Każda organizacja pozarządowa może zgłosić do prac Zespołu jednego, pełnoletniego  kandydata.

Członkowie Zespołu swoją pracę wykonują nieodpłatnie. Wyłonienie dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz dwóch mieszkańców do udziału w pracach Zespołu nastąpi w drodze publicznego losowania, które odbędzie się 18 marca 2020 r. o godzinie 12:00 w sali ślubów Urzędu Miasta Marki.

Zadaniem Zespołu jest dbanie o prawidłowy przebieg konsultacji społecznych, zgodnie z Regulaminem Mareckiego Budżetu Obywatelskiego, w tym w szczególności: monitorowanie przebiegu akcji informacyjno-edukacyjnej wśród mieszkańców Miasta uprawnionych do udziału w konsultacjach, wstępna weryfikacja formalna złożonych projektów zadań, wstępna ocena projektów zadań pod względem merytorycznym, przekazanie prawidłowych i pozytywnie ocenionych projektów zadań do kancelarii Urzędu,
w celu weryfikacji, przez odpowiednie komórki organizacyjne, co do możliwości realizacji proponowanych zadań, po pozytywnej weryfikacji - ocena projektów zadań i podjęcie decyzji o dopuszczeniu ich do procedury głosowania, ocena procesu wdrażania Mareckiego Budżetu Obywatelskiego oraz przekazanie tej oceny Burmistrzowi.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania swoich kandydatur.

Zespół ds. Mareckiego Budżetu Obywatelskiego zostanie powołany zarządzeniem burmistrza na okres do 31 grudnia 2021 roku.

Dwie ostatnie edycje MBO niestety nie odbyły się – mamy nadzieję, że ten rok nie zaskoczy nas.

Regulamin tej edycji zostanie dopasowany do warunków epidemicznych, co pozwoli na przeprowadzenie całej procedury – dodaje Jacek Orych - Burmistrz miasta

Ogłoszenie Burmistrza oraz załączniki, niezbędne do zgłoszenia kandydatów, znajdziecie Państwo w załącznikach poniżej. 

  • Ogłoszenie Burmistrza - nabór na członków zespołu MBO [POBIERZ]
  • Formularz zgłoszeniowy - mieszkaniec [POBIERZ]
  • Formularz zgłoszeniowy - organizacja [POBIERZ]

Marki to miasto aktywnych obywateli. Dlatego samorząd stworzył im możliwość bezpośredniego wpływania na kształt wydatków miasta. Marecki Budżet Obywatelski (MBO), nazywany też partycypacyjnym, to forma konsultacji społecznych, w których mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części pieniędzy z miejskiej kasy na zgłoszone bezpośrednio przez siebie przedsięwzięcia.

Dzięki budżetowi obywatelskiemu powstały m.in.:

♦siłownie plenerowe przy Grunwaldzkiej, Turystycznej i Stawowej,
♦aktywne, doświetlone przejścia dla pieszych oraz chodnik przy Okólnej,
♦tor rowerowy typu pumptrack na rogu Grunwaldzkiej i Okólnej,
♦górka saneczkowa na rogu Grunwaldzkiej i Okólnej,
♦strefa edukacji i odpoczynku na Zieleńcu,
♦strefa relaksu – ogród zmysłów na rogu Sowińskiego i Wilczej,
♦plac zabaw przy skwerze ks. Markiewicza,
♦zmodernizowany plac zabaw przy Wrzosowej,

Zakupiony został także sprzęt do organizacji wydarzeń sportowych i kulturalnych (m.in. ławy, stoły, barierki). Zorganizowane również zostały: cykl letnich koncertów w Parku Briggsów oraz imprezy kulturalne na Strudze.