LATO Z BAJKĄ – CYKL PRZEDSTAWIEŃ PLENEROWYCH – EDUKACJA KULTURALNA

Kategoria

Kultura, edukacja, ekologia

5. Koszt zadania

40000 PLN

3. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania

Park miejski


4. Opis zadania i uzasadnienie

Projekt skierowany jest do najmłodszych mieszkańców Marek. Celem projektu jest edukacja kulturalna, ciekawe spędzanie czasu wolnego, a także zachęcenie rodzin z małymi dziećmi do uczestniczenia w życiu kulturalnym miasta. Zadanie stanowić będzie cykl plenerowych przedstawień teatralnych ukierunkowanych na niesienie wartości edukacyjnych, poznawczych i estetycznych. Czas realizacji projektu – miesiące wakacyjne.


Lokalizacja na mapie