DOŚWIETLENIE SKRZYŻOWAŃ I PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH PRZY ULICY ZĄBKOWSKIEJ

Kategoria

Infrastruktura drogowa

5. Koszt zadania

120000 PLN

3. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania

Skrzyżowanie ul. Ząbkowskiej z: Leśną, Szkolną oraz drogą do kaplicy.


4. Opis zadania i uzasadnienie

Celem realizacji zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa pieszych, kierowców poprzez doświetlenie skrzyżowań i przejść dla pieszych. Ulica Ząbkowska pozostaje szlakiem o sporym natężeniu ruchu. Niestety, co kilka miesięcy dochodzi na niej do kolizji lub wypadków. Instalacja nowych źródeł światła powinna przynieść poprawę sytuacji. Co ważne, są to miejsca z których korzystają uczniowie SP 2 przy ul. Szkolnej.


Lokalizacja na mapie