CZYSTE MARKI – SYSTEM KOSZY NA ŚMIECI I EKO STACJI DLA PSÓW

Kategoria

Kultura, edukacja, ekologia

5. Koszt zadania

55500 PLN

3. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania

Kosze zlokalizowane na terenie miasta Marki, z naciskiem na te najczęściej uczęszczane przez Mieszkańców. Stacje dla psów zlokalizowane na terenie miasta Marki, z naciskiem na skwery, park, wały rzek, brzegi zbiorników wodnych, tereny zielone, itp. – wybór lokalizacji po stronie UM Marki.


4. Opis zadania i uzasadnienie

Dynamicznie rozwijające się miasto, stały wzrost liczby Mieszkańców oraz uczniów w mareckich szkołach sprawiają, że każdego roku coraz większa liczba osób naszego miasta przemierza pieszo lub rowerem codzienną drogę do pracy, sklepu czy szkoły. W tej sytuacji niezbędnym jest, aby przy mareckich drogach, chodnikach oraz na terenach rekreacyjnych zamontowane zostały nowe kosze na śmieci. Montaż koszy zdecydowanie ograniczy liczbę śmieci, które dziś zalegają w ww. miejscach, a do których sprzątania wykorzystywani są pracownicy Zakładu Usług komunalnych w Markach.


Lokalizacja na mapie