AKTYWNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

Kategoria

Infrastruktura drogowa

5. Koszt zadania

90000 PLN

3. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania

Skrzyżowanie ulic Okólnej i 11 Listopada (2 przejścia)


4. Opis zadania i uzasadnienie

Aktywne przejścia dla pieszych poprawią bezpieczeństwo pieszych (w tym dzieci) za pomocą lamp ostrzegawczych umieszczonych przy znaku D-6, zastosowaniu punktowych elementów odblaskowych aktywnych oraz namalowaniu pasów biało-czerwonych wykonanych w technologii chemoutwardzalnej strukturalnej. Przejście będzie aktywować się (lampy ostrzegawcze i elementy punktowe)za pomocą czujników ruchu. Rozwiązanie wpłynie pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa, dzięki poinformowaniu kierowcy o zbliżaniu się przechodnia do przejścia.


Lokalizacja na mapie