MARECKA SIEĆ STACJI DO SAMODZIELNEJ NAPRAWY ROWERÓW

Kategoria

Infrastruktura drogowa

5. Koszt zadania

100000 PLN

3. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania

Zadanie zrealizowane zostanie w dwóch niezależnych etapach: w 10 głównych lokalizacjach (etap I) oraz w 10 dodatkowych lokalizacjach wskazanych przez mieszkańców Marek (etap II). Etap I. Lokalizacje główne: 10 szt. stacji do samodzielnej naprawy rowerów: 1. Okolice Szkoły Podstawowej nr 1, 2. Okolice Szkoły Podstawowej m 2, 3. Okolice Szkoły Podstawowej nr 3, 4. Okolice Szkoły Podstawowej nr 4, 5. Okolice Zespołu Szkół nr 1, 6. Okolice Zespołu Szkół nr 2, 7. Okolice Urzędu Miasta, 8. Okolice ul. Małachowskiego, 9. Okolice miejskiego targowiska przy ul. Paderewskiego, 10. Okolice stadionu Marcovii przy ul.Wspólnej. Etap II. Lokalizacje dodatkowe: 10 szt. stacji do samodzielnej naprawy rowerów wskazane bezpośrednio przez mieszkańców Marek w wyniku konsultacji przeprowadzonych w formie głosowania.


4. Opis zadania i uzasadnienie

Projekt zakłada montaż 20 stacji do samodzielnej naprawy rowerów na terenie Miasta Marki w 10 lokalizacjach wskazanych bezpośrednio przez wnioskodawców (okolice mareckich szkół i miejsc użyteczności publicznej, takich jak Urząd Miasta, biblioteka, targowisko, stadion miejski, punkty handlowe) oraz w 10 lokalizacjach wybranych przez mieszkańców.

Stacje będą wyposażone w pompki do opon z szeregiem końcówek umożliwiających napompowanie wielu rodzajów opon i piłek klucze niezbędne do naprawy każdego roweru (m.in. klucze imbusowe, płaskie, łańcuchowe, śrubokręty płaskie i krzyżakowe itp.) oraz uchwyty, dające możliwość zawieszenia rowerów podczas naprawy. Wszystkie narzędzia przymocowane będą stalowymi linkami do korpusu stacji naprawczej. Samoobsługowe stacje posiadać będą instrukcje wykonań podstawowych napraw oraz adresy internetowe lub kody QR, pozwalające podejrzeć w sieci materiały pomocne przy naprawie roweru. Stacje do samodzielnej naprawy rowerów dzięki powyższym rozwiązaniom, będą łatwe w obsłudze i co najważniejsze, będą dostępne każdego dnia, przez całą dobę.

W mieście tak rozległym jak Marki, w którym dynamicznie rozwija się sieć ścieżek rowerowych, własny rower jest coraz modniejszym i niejednokrotnie dominującym środkiem lokomocji. W naszym mieście nie brakuje terenów zielonych, z których dla sportu i rekreacji chętnie korzystają rowerzyści. Ponadto władze miasta planują uruchomić sieć rowerów miejskich, zatem ilość rowerów znacznie się zwiększy

w Markach wraz z potrzebami szybkiej i własnoręcznej ich naprawy.

W związku z powyższym wybudowanie mareckiej sieci stacji do samodzielnej naprawy rowerów wkomponuje się w zamierzenia innych projektów miejskich, propagujących korzystanie z rowerów tak jako środka transportu, jak również narzędzia wypoczynku.

Marecka sieć stacji do samodzielnej naprawy i obsługi rowerów:

- zapewni komfort i bezpieczeństwo mieszkańcom, korzystającym z rowerów, jako środka transportu,

- przyczyni się do promowania zdrowego stylu życia,

- będzie miała wpływ na popularyzowanie roweru, jako ekologicznej formy poruszania się po mieście...

- ... to z kolei w przyszłości przyczyni się do polepszenia jakości powietrza

w Markach - mieszkańcy w drobnych sprawach (np. wyjazd do sklepu na codzienne zakupy) chętniej będą używali rowerów kosztem samochodów.

- odciąży portfele rowerzystów, którzy nie będą musieli z każdą usterką udawać się do wyspecjalizowanego warsztatu.


Lokalizacja na mapie