Dokumenty do pobrania

     


Załączniki:
  • Formularz zgłaszania zadania.pdf [POBIERZ]
  • Formularz zgłaszania zadania.doc [POBIERZ]
  • Karta poparcia zadania zgłoszonego.pdf [POBIERZ]
  • Karta poparcia zadania zgłoszonego.doc [POBIERZ]
  •  Karta spełnienia wstępnych wymogów formalnych zadania zgłoszonego.pdf [POBIERZ]
  •  Karta spełnienia wstępnych wymogów formalnych zadania zgłoszonego.doc [POBIERZ]
  • Ogłoszenie Burmistrza w sprawie zasad zgłaszania kandydatów do udziału Zespołu ds. MBO [POBIERZ]
  • Ogłoszenie Burmistrza - nabór na członków zespołu MBO [POBIERZ]
  • Formularz zgłoszeniowy - mieszkaniec [POBIERZ]
  • Formularz zgłoszeniowy - organizacja [POBIERZ]