Harmonogram

od 1 do 22 kwietnia 2020 r. do godz. 23:59:59

Przyjmowanie propozycji zadań

 

od 23 kwietnia do 22 maja 2020 r.

Wstępna weryfikacja propozycji zadań przez Zespół ds. MBO

 

do 25 sierpnia 2020 r.

Opublikowanie listy zadań dopuszczonych do głosowania oraz zadań niedopuszczonych do głosowania wraz z uzasadnieniem

 

od 7 do 21 września 2020 r. do godz. 23:59:59 

Głosowanie na zadania

 

od 22 września do 2 października 2020 r.

Ustalanie wyników głosowania

 

do 6 października 2020 r.

Opublikowanie wyników konsultacji społecznych

 

do 31 października 2020 r.

Ewaluacja zasad konsultacji społecznych