Marecki Budżet Obywatelski 2018

Marecki Budżet Obywatelski

Głosowanie aktywne od 15 września

Lista projektów

Najważniejsze informacje

Kto ma prawo głosowania ?

Prawo głosu ma każdy mieszkaniec Marek, który w momencie głosowania ma ukończone 13 lat. Osoby niepełnoletnie do karty do głosowania muszą dołączyć zgodę opiekuna prawnego. Nie trzeba być zameldowanym – głosować mogą osoby, które mieszkają w Markach.

Kiedy można oddać głos ?

Glosowanie trwa od 15 do 30 września do północy

Na ile projektów mogę głosować ?

Każdy mieszkaniec może oddać maksymalnie cztery głosy (po jednym w każdej kategorii)

Na ile projektów mogę głosować ?

Głosy można oddać w sposób tradycyjny, za pośrednictwem poczty lub poprzez internet.

Tradycyjne głosowanie odbywa się w:

Kancelarii Urzędu Miasta Marki;

Bibliotece Publicznej w Markach – filie w Pustelniku (ul. Pomnikowa 21) i Strudze (ul. Wczasowa 5);

Mareckim Ośrodku Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego (ul. Fabryczna 2);

Głosy można przesłać listownie na adres Urzędu Miasta Marki: Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, z dopiskiem „Marecki Budżet Obywatelski” (do 30 września 2018 - decyduje data stempla pocztowego).

W formie elektronicznej można głosować do 30 września do godz. 23:59:

- mailowo na adres zdecyduj@marki.pl  -  należy przesłać wypełnioną i własnoręcznie podpisaną kartę do głosowania w formie zeskanowanego dokumentu;

- elektronicznie, za pośrednictwem aplikacji do obsługi Mareckiego Budżetu Obywatelskiego znajdującej się pod adresem zdecyduj.marki.pl

- za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Marki - https://marki.eboi.pl

Kiedy będą znane wyniki głosowania ?

Wyniki głosowania zostaną zaprezentowane do 20 października 2018 r. Realizacja zwycięskich projektów jest przewidziana w 2019 r.

Bieżące informacje na temat konsultacji społecznych w ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego publikowane są na stronie internetowej Urzędu Miasta Marki www.marki.pl w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI.

 

Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1, remont kamienic Briggsów, budowa ulic i ścieżek rowerowych – te zmiany mogą obserwować mieszkańcy Marek na co dzień. To duże inwestycje, zaproponowane przez burmistrza Jacka Orycha i zaakceptowane przez Radę Miasta. Na kształt budżetu może mieć wpływ także każdy obywatel Marek, który ukończył 13 rok życia. Wystarczy, że weźmie udział w głosowaniu. Dzieje się tak za sprawą Mareckiego Budżetu Obywatelskiego.

Szanowni Państwo! Macie znakomitą okazję bezpośrednio zdecydować, czy w Waszym rejonie zostanie zrealizowany projekt, który wymyślili i zaproponowali mieszkańcy Marek. Przed Wami znajduje się 13 propozycji. Wypełnienie papierowej ankiety lub głosowanie przez internet zajmie zaledwie kilka chwil. I to wszystko, by współdecydować o podziale 600 tys. zł. Wystarczy tak niewiele, aby zrobić tak wiele. 

W każdej z trzech kategorii możecie wybrać jeden projekt. Zapraszamy do udziału w głosowaniu do 30 września do północy.

Bieżące informacje na temat konsultacji społecznych w ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego publikowane są na stronie internetowej Urzędu Miasta Marki www.marki.pl w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI oraz w serwisie internetowym zdecyduj.marki.pl .

Przydatne kontakty:

w kwestiach formalnych
Sekretarz Zespołu ds. Mareckiego Budżetu Obywatelskiego
tel. 785 370 400, e-mail: zdecyduj@marki.pl

w kwestiach lokalizacji zadania
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
tel. 22 781 10 03 wew. 300, e-mail: nieruchomosci@marki.pl

w kwestiach możliwości realizacji zadania i szacunkowych kosztów prosimy o KONTAKT z właściwą merytorycznie komórką urzędu miasta przed złożeniem formularza.

PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH:

Uchwała nr XLIV/360/2017 Rady Miasta Marki z dnia 26 kwietnia 2017 w sprawie ustalenia zasad i trybu realizowania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Marki dotyczących Mareckiego Budżetu Obywatelskiego

Zarządzenie Nr 0050.75.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 6 czerwca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Marki na terenie Mareckiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok


Załączniki: