Najważniejsze informacje

Zmiany w Mareckim Budżecie Obywatelskim

W tych trudnych chwilach musimy podejmować nietypowe decyzje

Jeszcze pod koniec stycznia pisaliśmy o nowej formule Mareckiego Budżetu Obywatelskiego.

Wtedy nikt z nas nie przypuszczał, że naszym problemem nie będą organy nadzoru, które w tym roku nie miały zastrzeżeń do uchwały rady Miasta wprowadzającej MBO, czy brak potencjalnych wykonawców wygranych projektów.

Dziś stając naprzeciw nowym wyzwaniom i otaczającej nas rzeczywistości musimy podjąć nietypowe kroki.

W związku z sytuacją w kraju procedura Mareckiego Budżetu Obywatelskiego w tym roku zostaje zawieszona. Możliwy nowy harmonogram zostanie ustalony po zniesieniu ograniczeń wynikających z wprowadzenia stanu epidemii – mówi Jacek Orych, burmistrz miasta.

Mamy nadzieję, że nasze dotychczasowe działania – powołanie Zespołu ds. Mareckiego Budżetu Obywatelskiego czy  uchwała Rady Miasta określająca harmonogram działań i kwoty, jakie na MBO przekaże miasto – będą mogły być kontynuowane, gdy sytuacja się unormuje. Najważniejsze jest zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców – dodaje Dariusz Pietrucha, zastępca burmistrza wchodzący w skład zespołu ds. MBO.

O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco na  naszej stronie internetowej, na profilach społecznościowych, forach mieszkańców i  na stronie dedykowanej budżetowi obywatelskiemu zdecyduj.marki.pl – podkreśla Ada Gajek z wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Zdrowia.

W miarę jak sytuacja na to pozwoli zostaną podjęte niezbędne akty, które zaktualizują harmonogram MBO bądź odroczą całą procedurę do realizacji na przyszły rok.

 

Kiedy można oddać głos ?

Glosowanie trwa od 7 do 21 września 2020 r. do północy

Na ile projektów mogę głosować ?

Każdy mieszkaniec może oddać maksymalnie dwa głosy (po jednym w każdej kategorii)

Na ile projektów mogę głosować ?

Głosy można oddać w sposób tradycyjny, za pośrednictwem poczty lub poprzez internet.

Tradycyjne głosowanie odbywa się w:

Kancelarii Urzędu Miasta Marki;

Bibliotece Publicznej Miasta Marki – przy ul. Wczasowej 5 oraz ul. Wspólnej 40-42;

Mareckim Ośrodku Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego (ul. Fabryczna 2);

Centrum Aktywności Mieszkańca ul. Fabryczna 3

Głosy można przesłać listownie na adres Urzędu Miasta Marki: Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, z dopiskiem „Marecki Budżet Obywatelski” (do 21 września 2020 r. - decyduje data stempla pocztowego).

W formie elektronicznej można głosować do 21 września do godz. 23:59:59

- mailowo na adres zdecyduj@marki.pl  -  należy przesłać wypełnioną i własnoręcznie podpisaną kartę do głosowania w formie zeskanowanego dokumentu;

- elektronicznie, za pośrednictwem aplikacji do obsługi Mareckiego Budżetu Obywatelskiego znajdującej się pod adresem zdecyduj.marki.pl

- za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Marki - https://marki.eboi.pl

Kiedy będą znane wyniki głosowania ?

Wyniki głosowania zostaną zaprezentowane do 06 października 2020 r. Realizacja zwycięskich projektów jest przewidziana w 2021 r.

Bieżące informacje na temat konsultacji społecznych w ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego publikowane są na stronie internetowej Urzędu Miasta Marki www.marki.pl w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI.

Kto ma prawo głosowania ?

Prawo głosu ma każdy mieszkaniec Marek. Nie trzeba być zameldowanym – głosować mogą osoby, które mieszkają w Markach.

Marki to miasto aktywnych obywateli. Dlatego samorząd stworzył im możliwość bezpośredniego wpływania na kształt wydatków miasta. Marecki Budżet Obywatelski (MBO), nazywany też partycypacyjnym, to forma konsultacji społecznych, w których mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części pieniędzy z miejskiej kasy na zgłoszone bezpośrednio przez siebie przedsięwzięcia.

Dzięki budżetowi obywatelskiemu powstały m.in.:

♦siłownie plenerowe przy Grunwaldzkiej, Turystycznej i Stawowej,
♦aktywne, doświetlone przejścia dla pieszych oraz chodnik przy Okólnej,
♦tor rowerowy typu pumptrack na rogu Grunwaldzkiej i Okólnej,
♦górka saneczkowa na rogu Grunwaldzkiej i Okólnej,
♦strefa edukacji i odpoczynku na Zieleńcu,
♦strefa relaksu – ogród zmysłów na rogu Sowińskiego i Wilczej,
♦plac zabaw przy skwerze ks. Markiewicza,
♦zmodernizowany plac zabaw przy Wrzosowej,

Zakupiony został także sprzęt do organizacji wydarzeń sportowych i kulturalnych (m.in. ławy, stoły, barierki). Zorganizowane również zostały: cykl letnich koncertów w Parku Briggsów oraz imprezy kulturalne na Strudze.