Marecki Budżet Obywatelski 2020

Marecki Budżet Obywatelski

Obecnie trwają prace nad nowym Regulaminem Mareckiego Budżetu Obywatelskiego, zgodnego z wytycznymi ustawy o samorządzie gminnym. O postępach w pracach będziemy informować na bieżąco na stronie www.marki.pl (wpis z dnia: 2019.11.07)

Najważniejsze informacje

Kto ma prawo głosowania ?

Prawo głosu ma każdy mieszkaniec Marek, który w momencie głosowania ma ukończone 13 lat. Osoby niepełnoletnie do karty do głosowania muszą dołączyć zgodę opiekuna prawnego. Nie trzeba być zameldowanym – głosować mogą osoby, które mieszkają w Markach.

Kiedy można oddać głos ?

Glosowanie trwa od 15 do 30 września do północy

Na ile projektów mogę głosować ?

Każdy mieszkaniec może oddać maksymalnie cztery głosy (po jednym w każdej kategorii)

Na ile projektów mogę głosować ?

Głosy można oddać w sposób tradycyjny, za pośrednictwem poczty lub poprzez internet.

Tradycyjne głosowanie odbywa się w:

Kancelarii Urzędu Miasta Marki;

Bibliotece Publicznej w Markach – filie w Pustelniku (ul. Pomnikowa 21) i Strudze (ul. Wczasowa 5);

Mareckim Ośrodku Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego (ul. Fabryczna 2);

Głosy można przesłać listownie na adres Urzędu Miasta Marki: Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, z dopiskiem „Marecki Budżet Obywatelski” (do 30 września 2018 - decyduje data stempla pocztowego).

W formie elektronicznej można głosować do 30 września do godz. 23:59:

- mailowo na adres zdecyduj@marki.pl  -  należy przesłać wypełnioną i własnoręcznie podpisaną kartę do głosowania w formie zeskanowanego dokumentu;

- elektronicznie, za pośrednictwem aplikacji do obsługi Mareckiego Budżetu Obywatelskiego znajdującej się pod adresem zdecyduj.marki.pl

- za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Marki - https://marki.eboi.pl

Kiedy będą znane wyniki głosowania ?

Wyniki głosowania zostaną zaprezentowane do 20 października 2018 r. Realizacja zwycięskich projektów jest przewidziana w 2019 r.

Bieżące informacje na temat konsultacji społecznych w ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego publikowane są na stronie internetowej Urzędu Miasta Marki www.marki.pl w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI.